Projekt domu pod działkę czy działka pod projekt?

Czy zmiany w projekcie podczas budowy są możliwe?

Wybrałeś wymarzony projekt domu i po uzyskaniu wszystkich zgód przystąpiłeś do pracy? W czasie budowy może się jednak okazać, że niektóre z przyjętych rozwiązań nie są dobrze przemyślane lub mogłyby być wykonane lepiej. Czasem zmiany w projekcie wymuszają przepisy. Niektóre odstępstwa są traktowane jako nieistotne, ale te większe wymagają ponownego ubiegania się o pozwolenie.

Istotne odstępstwa od projektu domu

Jeżeli zamierzasz całkiem zmienić swoją wizję zagospodarowania działki, masz pomysł na podniesienie, poszerzenie nieruchomości lub kierownik budowy zasugerował Ci dostosowanie obiektu do wymogów osób niepełnosprawnych, to takie zmiany są traktowane jako istotne. Chcąc wcielić je w życie musisz zlecić architektowi, aby naniósł zmiany na projekt domu jednorodzinnego lub innego budowanego obiektu. Będzie to koniecznie również wtedy, gdy w trakcie budowy zmieni się przeznaczenie budynku, a także inne parametry wymagające uzyskania zgody odpowiednich organów. Nowy wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany i tylko po wydaniu pozwolenia na budowę/zmianę będziesz mógł zrealizować swój zamysł. W przeciwnym razie, jeśli zmiany się pojawią i nie zostaną przedstawione we wniosku, nadzór budowlany może w razie kontroli zarządzić wstrzymanie prac, a nawet rozbiórkę postawionego obiektu.

Mało istotne zmiany w projekcie domu nowoczesnego 

Często się zdarza, że budujący zmieniają zdanie co do wysokości, szerokości czy długości budowanego obiektu. Takie zmiany od 2017 roku uznawane są za nieistotne, o ile różnica w pomiarze nie przekracza 2% względem zatwierdzonego projektu domu nowoczesnego czy klasycznego. Taką zmianę można wykonać bez informowania o tym fakcie nadzoru budowlanego z zachowaniem wszystkich zasad, tj. nowy dom nie może:

  • oddziaływać na większym obszarze,
  • uniemożliwiać korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym,
  • zmieniać swojego przeznaczenia (np. z mieszkalnego na usługowy),
  • wpływać na zaburzenie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • naruszać przepisów prawa budowlanego.

Zrozumiałe jest, że wprowadzając zmiany i nanosząc je na nowoczesny projekt domu, zastanawiasz się, czy potrzebujesz na nie stosownej zgody. O tym, czy modyfikacja jest istotna czy nie decyduje architekt. Nawet jeżeli wprowadzone poprawki nie wymagają zgłoszenia w urzędzie, to i tak rysunek wraz z opisem odstępstw musi zostać naniesiony na projekt. Jeżeli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości zawsze możesz też zasięgnąć rady bezpośrednio u pracownika nadzoru budowlanego lub Twojego architekta.

architekt, założyciel i lider pracowni

Architekt IARP i SARP Katowice, certyfikat RIBA

Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektura i Urbanistyka. Dyplom, 2008, akredytowany przez Roysl Institute of British Architects,  pod przewodnictwem dr hab. inż. arch. Marka Kowickiego, prof. PK. Był to pierwszy obroniony dyplom w historii uczelni łączący dwa kierunki tj. architekturę i urbanistykę oraz architekturę krajobrazu. Tematem przewodnim dyplomu była rewitalizacja obszarów poprzemysłowych.

Nasi klienci

[logocarousel id=”865″]